Ochrona prywatności

Oświadczenie o prywatności służy przede wszystkim ochronie prywatności naszych użytkowników. Strony AdriaticOnline.cz można swobodnie przeglądać, bez konieczności odkrywania swojej tożsamości, jak i pozostawiania jakichkolwiek danych osobistych. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z którejś z naszych usług, potrzebne będzie pozostawienie wymaganych danych osobistych, abyśmy mogli wykonać rezerwację oraz zakupić żądaną usługę, jednakże Państwa dane osobiste pozostają maksymalnie zabezpieczone. Podkreślamy, że zbieramy tylko te dane, które są potrzebne do prawidłowego wykonania procedury związanej z zakupem wybranej usługi, oraz że podczas tej procedury wykorzystujemy tylko te informacje, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

W dalszym ciągu wyjaśniamy Państwu powody zbierania, sposoby przetwarzania i poziom ochrony Państwa danych osobistych.

Zbieranie informacji na Państwa temat

  • Agencja turystyczna "CA Dagmar Navratilová" zbiera dane o Państwa tożsamości i inne dane osobiste jedynie w przypadku, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z którejś z usług z naszej oferty, w rezultacie czego będzie potrzebne wpłacenie zaliczki lub opłacenie usługi w całości.
  • W wypadku bezpośredniego ujawnienia przez Państwa danych osobistych w "Księdze gości", Państwa dane staną się jawne i inne osoby będą miały dostęp do wszelkich informacji, które Państwo zostawili przy wpisywaniu się do "Księgi gości", a AdriaticOnline.cz w takim przypadku zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, związanej z nadużyciem tych danych.
  • W momencie wejścia na stronę AdriaticOnline.cz nasz Web serwer automatycznie pobiera informacje o adresie IP Państwa komputera, rodzaju przeglądarki, nazwie domeny, czasie wejścia na stronę, adresie strony www, z której Państwo weszli na naszą stronę oraz informacje o stronach, które Państwo odwiedziliście i czynnościach, które wykonali Państwo na naszej stronie. Powyższe dane są wykorzystywane do prowadzenia statystyki korzystania ze stron, a wszystko to w celu polepszenia jakości naszego portalu
    Informujemy również Państwa, że nasz Web serwer nie pobiera informacji o Państwa adresie e-mail lub innych informacji, na podstawie których moglibyśmy Państwa identyfikować.
Korzystanie z zebranych informacji

Państwa dane osobiste wykorzystujemy:
  • abyśmy mogli rozpocząć procedurę rezerwacji wybranej usługi i wystawić Państwu fakturę pro forma, na podstawie której wpłacą Państwo zaliczkę.
  • aby wysłać Państwu na adres e-mail wszystkie ważne materiały i informacje związane z zakupem wybranej usługi (wskazówki jak dotrzeć do wybranej kwatery, voucher...).
  • abyśmy mogli przekazać Państwa dane osobiste właścicielowi obiektu, który Państwo zarezerwowali, i w ten sposób umożliwili bezpośredni kontakt między Wami jeszcze przed przyjazdem na miejsce. Poprzez bezpośredni kontakt z właścicielem obiektu dostają Państwo możliwość rozwiązania wszystkich ewentualnych dylematów i niejasności w najlepszy możliwy sposób.
  • abyśmy mogli Państwa od czasu do czasu powiadamiać o zmianach w naszej ofercie, ofertach specjalnych, uaktualnionych informacjach..., oraz po to, abyście Państwo mogli być na bieżąco śledzić rozwój naszej strony internetowej
Żadnych danych, zebranych o Państwu, nie będziemy używać w celach, które nie zostały wyżej wymienione. Państwa danych osobistych agencja "CA Dagmar Navratilová" nie sprzedaje, nie wymienia, ani nie udostępnia osobom trzecim, oprócz przypadków przewidzianych procedurą, kiedy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zakupionej usługi.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać żadnych informacji o zmianach dokonywanych na naszych stronach internetowych, wiadomości o naszej ofercie, lub innych promocyjnych informacji, prosimy, abyście nas o tym powiadomili, a wówczas Państwa dane będą usunięte z naszego spisu w najkrótszym możliwym czasie.

Agencja turystyczna "CA Dagmar Navratilová" może ujawniać osobiste dane tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub decyzją sądu, to jest kiedy się pojawi potrzeba ochrony prawa i własności naszych stron www, lub też potrzeba ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkownika lub społeczności.

Pewność zebranych informacji

CA Dagmar Navratilová przykłada dużą wagę do tego oświadczenia oraz uważa, że wiarygodność pracy zależy także od tego, czy działalność agencyjna jest zgodna z tym oświadczeniem. Dlatego też CA Dagmar Navratilová szczególnie dba o to, aby wszystkie zebrane dane o użytkowniku były szczególnie bezpieczne i chronione przed zagubieniem, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem i jakimkolwiek sposobem ich nadużycia. Wypełnianie kwestionariuszy, formularzy wiadomości e-mail i formularzy rezerwacji - wszystkie te procesy są nadzorowane i szczególnie chronione.

System komputerowy AdriaticOnline.cz korzysta z programów, które mogą rozpoznać każdą nieupoważnioną próbę dostępu do Państwa danych osobistych, oraz odpowiednio na to zareagować. Nasz web serwer jest dodatkowo zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem (fizycznym i elektronicznym). Państwa dane osobiste są przechowywane na komputerach, do których dostęp jest ograniczony i zabezpieczony szyfrem.

Jak się z Państwem skontaktujemy?

Standardową procedurę rezerwacji usług z naszej oferty, a także wszystkie pytania, niejasności i ewentualne problemy, związane z zakupioną usługą, będziemy rozwiązywać za pomocą danych kontaktowych, które nam Państwo pozostawili (e-mail, telefon lub faks).

Wykorzystanie cookies


Cookie jest tekstową bazą danych, którą na dysku twardym Waszego komputera przechowuje Państwa przeglądarka internetowa, co umożliwia szybsze wczytywanie wcześniej odwiedzonych stron. Cookie nie zawiera informacji osobistych, ale pomaga nam w oferowaniu poszczególnych usług, kiedy są Państwo on-line.

Główną zaletą cookie jest oszczędność czasu oraz łatwiejsze przeglądanie stron, ponieważ cookie informuje Waszą przeglądarkę o tym, że powrócili Państwo na stronę, która już wcześniej była przez Was oglądana. Statystyczne informacje o częstotliwości odwiedzania danych stron są kreowane przy pomocy cookie, dlatego odgrywa on tak istotną rolę przy rozpoznawaniu życzeń użytkowników, a zgodnie z nimi przy określaniu kierunku rozwoju naszej oferty oraz kierunku rozwoju naszego portalu.

Plików cookie używamy także przy w Google Analytics, serwisie do analizy stron internetowych firmy Google.inc, oraz w celach marketingowych, aby odwiedzającym naszą stronę pokazać informacje, które mogą być dla nich interesujące poza stroną AdriaticOnline.cz w formie reklam Google.

Cookie jest opcją, którą oferuje Państwu Wasza internetowa przeglądarka. Większość przeglądarek jest tak ustawiona, że automatycznie przyjmuje cookie, ale jeśli Państwo chcą, możecie zmienić ustawienia Waszej przeglądarki tak, aby nie akceptowała cookies lub zmienić ustawienia Google na tej stronie

Zmiany lub usuwanie Państwa danych osobistych

Dane, które Państwo wpisali do bazy danych użytkowników, aby otrzymać swój AdriaticOnline.cz ID (kod identyfikacyjny), mogą być zmieniane, a na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani je usunąć.

Zmiany Oświadczenia

Oświadczenie o ochronie prywatności może się z czasem zmienić, a z każdą ogłoszoną zmianą zobowiązujemy się zmienić datę jego ogłoszenia. Jeśli dojdzie do znaczących zmian w treści tego oświadczenia, wszystkie zmiany będą ogłoszone na naszych stronach www, lub też skierujemy bezpośrednio do Państwa zawiadomienie. Niezależnie od tego, odwiedzającym nasze strony i naszym użytkownikom poleca się od czasu do czasu przejrzeć niniejsze Oświadczenie, w celu jak najdokładniejszego poinformowania o sposobach, którymi chronimy ich prywatność.

Swoją dalszą obecnością na naszych stronach internetowych i korzystaniem z naszych usług automatycznie akceptują Państwo wszystkie postanowienia Oświadczenia o ochronie prywatności.


V Cerekvici nad Loučnou 01.09.2017